Mapy banských štôlní.

Hlavná stránka.

Svajczer zmapoval Zlatoidské bane okolo roku 1810. Pri svojej práci bol raz na 2 dni zasypaný, kým ho vyslobodili. Na mape použil mriežku s rozmermi 100x100m. Pomocou geometrie som previedol mriešku na GPS súradnice, kde 1 diel severne šírky N je=0,054min a dĺžky je na 48 st. rovnobežke E diel=0,0805min. Po zameraní štôlne Jeremiáš som vyrátaval súradnice ostatných objektov a navštívil ich s GPS. Bol som prekvapený presnosťou starých máp.

Kombinovaná mapa., Mapa s lesnými cestami.

Východný revír

ZOOM. Vchody do štôlne Michal a Breuner sú mimo mapy. Ostatné z "chodníka"sú označené červene.

Západný revír

ZOOM.

Mapy nakreslil Pál Rozlozsnik v roku 1912 (vid údaje na mape). Rozlozsnik sa narodil 24.12.1880 v osade Bindt pri Spišskej Novej Vsi, kde jeho rodičia, Dobšinčania toho času bývali. Zomrel 24.8.1940 v Budapešti kde je aj pochovaný. V rokoch 1899-1903 študoval na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici.Veľkú pozornosť venoval štúdiu ložiskových a geologických pomerov okolia Zlatej Idky o čom napísal v roku 1912 záverečné hodnotenie. (citované z diela: Významné osobnosti histórie baníckeho mesta Dobšiná.")